КНИЖНАЯ ПОЛКА - НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

КНИЖНАЯ ПОЛКА - НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Сообщение Саляфит » 16 фев 2012, 13:51

КНИЖНАЯ ПОЛКА - НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
Перевод книг и статей осуществляется с русского языка редакцией сайта «Абу Ханифа мирасы» (версия сайта «Наследие Абу Ханифы» на казахском языке)
Работы переводит специалист имеющий высшее педагогическое образование, опыт работы переводчика и редактора в издательствах и СМИ около 7-ми лет. Проверяет тексты (т.е. грамматику) человек, который владеет грамматикой казахского языка.Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Акида

Сообщение Саляфит » 16 фев 2012, 14:19

Акида

 1. Права Аллаха на Его рабов (Наиль Абу Солих)
  (АЛЛАҺ ТАҒАЛАНЫҢ ҚҰЛДАРЫНДАҒЫ ХАҚЫСЫ)
 2. Три основы и их доказательства
  (Үш негіз және оның дәлелдері)
 3. Четыре правила
  (Төрт ереже)
 4. О несотворенности Корана
  (Құран Аллаһ Тағаланың Сөзі болып табылатындығы туралы)
 5. «ЕДИНОБОЖИЕ» Серия: «Детям об Исламе», Книга 1
  («Бірқұдайшылық» «Балаларға Ислам туралы» сериясы, Бірінші кітап)
 6. «ЕДИНОБОЖИЕ» Серия: «Детям об Исламе» Книга 2
  («Бірқұдайшылық» «Балаларға Ислам туралы» сериясы, Екінші кітап)
 7. Ханафитские ученые о ат-Таухиде (Единобожии)
  (Ханафи ғалымдары әт-таухид (бірқұдайшылық) туралы)
 8. Ханафитские ученые о смысле свидетельства «Ля иляха илля Ллах»
  (Ханафи ғалымдары «Лә иляһә иллә-Ллаһ» куәлігінің мағынасы туралы)
 9. Ханафитские ученые о взывании с мольбами (ду’а) не к Аллаху
  (Ханафи ғалымдары Аллаһтан өзгелерге жалбарыну (дұға ету) туралы)
 10. Ханафитские ученые о «благословенных» предметах
  (Ханафи ғалымдары «қасиетті» («табарак») заттар туралы)
 11. Ханафитские ученые о чрезмерном почитании предков
  (Ханафи ғалымдары ата-бабаларды шектен тыс құрметтеу туралы)
 12. Имамы ханафитского мазхаба против совершения «Хаджа» в Туркестан и Бекет-Ата
  (Ханафи мазхабының имамдары Түркістанға, Бекет-Ата мазарына және басқа да қабірлерге «қажылық» жасауға қарсы)
 13. Многобожие
  (Көпқұдайшылық)
 14. Кто твой Господь?
  (Раббың кім?)
 15. Три основы и их доказательства (с арабским матном док-в)
  (Үш негіз және оның дәлелдері (дәлелдерінің арабша мәтінімен))
 16. Таууасуль и исти`аса в ханафитском мазхабе
  (Ханафи мазхабы тәуассул және истиғаса туралы)Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Манхадж

Сообщение Саляфит » 16 фев 2012, 14:21

Манхадж

 1. О важности следования за посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) или разъяснение сунны оставления
  (Аллаһтың Елшісінің(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ізінен ілесудің маңыздылығы немесе қалдыру (тастау) сүннетінің түсінігі)
 2. Террор не путь мусульманина
  (Лаңкестік (террор) мұсылманның жолы емес)
 3. Тяжкие последствия актов самоубийства и взрывов
  (Өзін-өзі өлтіру актілерінің және жарылыстардың ауыр зардаптары)
 4. Очищение и воспитание и потребность мусульман в этом
  (ТАЗАРТУ және ТӘРБИЕЛЕУ әрі мұсылмандардың осыған деген қажеттілігі)
 5. О проявлении крайности и излишества (гъулюу) в религии
  (Дінде шектен шығушылық және артық кетушілік (нысапсыздық) таныту (ғулюу) туралы)
 6. И снова: Мягкость и доброта друг к другу, о приверженцы Сунны!
  (Тағы да бір-біріңе деген жұмсақтық пен ізгілік, уа, Сүннеттің жақтаушылары!)
 7. Говорить в религии без знания
  (Аллаһтың діні туралы білімсіз сөйлеуге тыйым салынады)
 8. Наставление аль-Албани тем, кто чрезмерно увлекся критикой
  (Шейх әл-Әлбанидің сын айтумен шектен тыс айналысып кеткендерге берген насихаты)
 9. Какой же разум и религия могут назвать разрушения и взрывы джихадом?! О молодежь, опомнитесь!
  (Қандай ақыл-парасат пен дін терактілерді жихад деп атай алады?! Уа, жастар, естеріңді жиыңдар!)
 10. Ответы мусульманских богословов на вызовы современности
  (Мұсылман діндар ғалымдарының қазіргі заманның үндеулеріне жауаптары)
 11. Причины смут и раскола в исламской умме
  (Ислам үмметіндегі бүліктердің және бөлінудің себептері)
 12. Последствия смут
  (Бүліктердің салдары)
 13. Хариджиты и их современные идеологии
  (Хауариждер және олардың қазіргі заман идеологиялары)
 14. Из пагубных последствий бид'а (новшеств)
  (Бидғаттардың (діндегі жаңалықтардың) жаман салдарлары)
 15. Понимание термина “Аль-джама’а” у ахлю-Сунна валь-джама’а
  (Әһлю-Сунна уәл-жама’а “әл-жама’а” терминін қалай түсінеді)
 16. Хорошие плоды из мудростей и положений джихада
  (Жихадтың даналықтары мен ережелерінен жақсы жемістер)
 17. Достоверность слов Ибн ‘Аббаса: “Неверие меньше неверия” в толковании аята: «А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, являются неверными»
  (Ибн ‘Аббастың «Ал кім Аллаһтың түсіргенімен үкім етпесе, міне, солар - кәпірлер» деген аятқа жасаған тәпсіріндегі «Күпірліктен кіші күпірлік» деген сөздерінің сенімділігі (сахихтығы) туралы)
 18. Понимание последнего аята из суры «Паук»
  («Анкабут» сүресінің соңғы аятының түсінігі)
 19. Что лучше, джихад или знания?
  (Жихад жақсырақ па, білім бе?)
 20. Является ли имущество неверных дозволенным?
  (Кәпірлердің мал-мүлкі халал ма?!)
 21. Является ли джихад столпом Ислама?
  (Жихад Исламның тірегі болып табылады ма?)
 22. Указание ошибки и ее разъяснение - не гъиба
  (Қателікті түсіндіру - ғайбат емес)
 23. Ошибочное понимание слов “следование за страстью”
  («Құмарлыққа еру» сөздерін бұрыс түсіну)
 24. Определение понятия «терроризм»
  («Терроризм» («лаңкестік») ұғымының анықтамасы)
 25. Можно ли ругать нечестивых и несправедливых правителей мусульман?
  (Мұсылмандардың әмірлерін істеген күнәлары, бұзақылықтары және зұлымдығы үшін балағаттауға тыйым салынғандығы жөнінде)
 26. О разнице между враждующим неверным и не враждующим
  (Жауласушы және жауласпаушы кәпірдің арасындағы айырмашылық туралы)
 27. Является ли убийство мусульман путем в Рай?!
  (Мұсылмандарды өлтіру – Жәннатқа апарар жол ма?!)
 28. Разъяснение вопроса о помощи неверным против мусульман
  (Мұсылмандарға қарсы кәпірлерге көмек көрсету мәселесіне түсіндірме жасау)
 29. О самоубийствах
  (Өзін-өзі өлтіру туралы)
 30. Маулид – одно из самых опасных нововведений и почему ханафиты его не проводят
  (Мәуліт – дінге енгізілген ең қауіпті жаңалықтардың (бидғаттардың) бірі және не үшін ханафи мазхабын ұстанушылар оны өткізбейді)
 31. Разъяснение фетвы шейха аль-Альбани о хиджре из Палестины
  (Шейх әл-Әлбанидің Палестинадан хижра жасау туралы пәтуасының түсіндірмесі)
 32. Ответ на фатуа с сайта «хунафа»
  («Хунафа» сайтындағы пәтуаға жауап)
 33. Критерии того, кто имеет право давать фатуа
  (Пәтуа бере алатын адамның белгілері (критерийлері))
 34. Слова ученых о аль-Каиде, Бин Ладане, аз-Заркауи и др.
  (Ғалымдардың әл-Каида, Бин Ладен, әз-Заркауи және басқалар туралы айтқан сөздері)
 35. Истинные ученые начинают с самого главного
  (Нағыз ғалымдар ең бастысынан бастайды)
 36. Ложный хадис, касающийся Джихада!
  (Назар бұрыңыздар! Жихад туралы өтірік хадис!)
 37. Решение о поношении богословов
  (Діндар-ғалымдарды балағаттау жөніндегі шешім)
 38. Решение по вопросу об обвинениях в неверии
  (Күпірлікте айыптау мәселесі бойынша шешім)
 39. Решение по вопросу о забастовках
  (Ереуілдер мәселесі бойынша шешім)
 40. Ответы имамов на вопросы относительно захватов самолетов
  (Ұшақтарды басып алуға қатысты сұрақтарға имамдардың берген жауаптары)
 41. Решение по вопросу об убийствах
  (Адам өлтіру мәселесі бойынша шешім)
 42. Решение по вопросу об актах самоубийства
  (Өзін-өзі өлтіру актілері туралы мәселе бойынша шешім)
 43. О такфире Саудовской Аравиии
  (Сауд Арабиясын такфир жасау (күпірлікте айыптау) туралы)
 44. Решение по вопросу о выступлении против мусульманских правителей
  (Мұсылман әмірлеріне (ел басшыларына) қарсы шығу мәселесі бойынша шешім)
 45. Решение по вопросу о взрывах, имевших место в мусульманских и немусульманских странах
  (Имамдардың мұсылман және мұсылман емес мемлекеттеріндегі жарылыстар мен қопарушы іс-әрекеттер туралы мәселеге байланысты шешімге қатысты берген жауаптары)
 46. Фетва шейха ‘Абдуль-’Азиза ар-Раджихи о вреде самоподрывов
  (Шейх ‘Абдуль-‘Азиз әр-Ражихи өзін-өзі жарудың зияны туралы)
 47. Ответ шейха Абдуль-Мухсин ‘Аббада на вопрос о талибане
  (Шейх Абдуль-Мухсин ‘Аббадтың «Талибан» қозғалысы туралы сұраққа берген жауабы)
 48. Фатуа шейха Джибрина о терактах 2003 г. в Эр-Рияде
  (Шейх Жибриннің 2003 жылы Әр-Риядта орын алған терактілер туралы пәтуасы)
 49. Решение по вопросу о демонстрациях
  (Шерулер мәселесі бойынша шешім)
 50. Слова ученых о Бин Ладане
  (Ғалымдардың Усама бин Ладен туралы айтқан сөздері)
 51. Фитна обвинения в неверии
  (Күпірлікте айыптау бүлігі («ФИТНА ӘТ-ТАКФИР»))
 52. Прощается ли ширк по незнанию?
  (Білместікпен жасалған көпқұдайшылық (ширк) кешіріледі ме?)
 53. Кто такие муджииты?
  (Муржилер деген кімдер?)
 54. Что следует делать во времена смут, и когда нет халифа мусульман?
  (Фитналар кезінде және мұсылмандардың халифасы болмаған кезде не істеу керек?)
 55. Высказывания ученых ахлю-Сунна о секте талиг
  (Әһлю-Сунна ғалымдарының Таблиғ жамағаты туралы айтқан сөздері)
 56. Краткое наставление шейха аль-Альбани
  (Шейх әл-Әлбанидің қысқа насихаты)
 57. Относятся ли матуридиты к ахлю-Сунна?
  (Матурудилер әһлю-Суннаға жатады ма?)
 58. Обращение Наиля Абу Салиха к братьям из Мангыстау
  (Наиль Абу Салихтың Маңғыстаулық бауырларға үндеуі)
 59. Высказывания и фетвы ученых о тех, кто объявляет бойкоты и обвиняет мусульман-сторонников сунны, в религиозных нововведениях
  (Ғалымдардың бойкот жариялаушылар және Сүннетті жақтайтын мұсылмандарды бидғаттарда айыптайтындар туралы айтқан сөздері мен пәтуалары)
 60. Последняя фетва Ибн ‘Усаймина, да помилует его Аллах, по вопросу правления и принятия решений не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, названная «Ат-тахрир фи масалят ат-такфир»
  (Ибн Усайминнің, Аллаһ оны рахым етсін, Аллаһтың түсіргеніне сәйкес емес басқару (билік құру) және шешім шығару мәселесі бойынша берген «әт-Тахрир фи мәсәләт әт-такфир» деп аталған пәтуасы)
 61. Научно-просветительская дискуссия на тему: “Правление и принятие решений не в соответствии с тем, что нис-послал Аллах”
  («Аллаһтың түсіргеніне сәйкес емес басқару (билік құру) және шешім шығару» тақырыбындағы ғылыми-ағартушылық пікірталас)
 62. Насыха Рината Абу Мухаммада в связи с событиями в тюрьмах Казахстана
  (Ринат Абу Мухаммадтың Қазақстан түрмелерінде орын алған оқиғаларға қатысты жасаған мәлімдемесі)
 63. Насыха Рината Абу Мухаммада в связи с событиями в Таразе
  (Ринат Абу Мухаммадтың Тараз қаласында орын алған оқиғаға байланысты берген насихаты)
 64. О велении обращаться к ученым
  (Ғалымдарға жүгіну әмірі туралы)
 65. Высказывания ученых о тех кто совершает теракты
  (Терактілерді (лаңкестік актілерді) жасаушылар кім екендігі туралы ғалымдардың пәтуалары)
 66. Заявление комитета крупнейших богословов КСА
  (Сауд Арабиясы Корольдігі ірі ғалымдары Комитетінің мәлімдемесі)
 67. Вопрос к тем, кто обвиняет Саудовскую Аравию в неверии
  (Сауд Арабиясын күпірлікте айыптаушыларға сұрақ)
 68. Слова ученых о том, что теракты и терроризм- не джихад
  (Терактілер (лаңкестік актілер) мен терроризм (лаңкестік) жихад еместігі туралы ғалымдардың айтқан сөздері)
 69. Решение комитета крупнейших богословов, по вопросу о подрывной деятельности
  (Сауд Арабиясы Корольдігінің ең ірі ислам ғалымдары Комитетінің жарылыстар мен қопарушы іс-әрекеттер туралы шығарған шешімі)
 70. Фатва шейха Мухаммада ибн Салих аль-‘Усаймина о «Фикъх аль-уакъи’»
  (Шейх Мухаммад ибн Салих әл-’Усайминнің «Фиқх әл-уақиғ» туралы берген пәтуәсі)
 71. Шейх аль-Альбани делает наставление молодежи
  (Шейх әл-Әлбанидің жас мұсылмандарға берген насихаты)
 72. Ясные доказательства Сунны в Коране или кто такие «кораниты»
  (Сүннеттің Құранда келтірілген айқын дәлелдері, немесе «құраншылар» кімдер)
 73. Является ли имам Абу Ханифа и его мазхаб суннитским
  (Имам Абу Ханифа және оның мазхабы Суннеттік пе?)
 74. За что полагается смертная казнь в Исламе
  (Исламда өлім жазасы қандай қылмыстар үшін қолданылады)
 75. Смысл и цель джихада в Исламе
  (Исламдағы жихадтың мәні мен мақсаты)
 76. Слова шейха Мукбиля о тех, кто стоит за взрывами в Мекке и в Медине
  (Шейх Муқбильдің Мекке мен Мәдинадағы жарылыстардың артында тұрғандар туралы айтқан сөздері )
 77. Шейх Сухайми: «Разве это муджахиды?!»
  (Шейх Суһайми: «Олар мужаһидтер ме?!»)
 78. Шейх Салих аль-Фаузан о тех, кто обвиняет всех правителей арабских стран в неверии
  (Шейх Салих әл-Фаузанның барлық араб елдерінің әмірлерін (билеушілерін) күпірлікте айыптайтындар туралы айтқан сөздері)
 79. О применении обращения «шейх»
  («Шейх» сөзін қолдану туралы)
 80. О положении рассказчиков в Исламе и призыве на основании рассказов
  (Қиссашылардың Исламдағы үкімі және қиссалар негізінде дінге шақыру туралы)
 81. Ересь цепного такфира
  (Тізбекті такфир бидғаты)
 82. Пример исламской общины
  (Ислам үмметінің мысалы)
 83. Критерии того, кто может выносить решения по глобальным вопросам
  (Ғаламдық мәселелер бойынша кім пәтуа шығара алады?)
 84. Опровержение еще одного метода кутбитов «Фикъх аль-уақи`»
  (Кутбилердің «фиқһ әл-уақи`» әдісін теріске шығару)
 85. Обязан ли мусульманин следовать какому-либо из четырех мазхабов
  (Мұсылман адам төрт мазһабтың біреуіне ілесуге міндетті ме?)
 86. Шейх аль-Фаузан о положении современных ханафитов
  (Шейх әл-Фаузан қазіргі заман ханафилерінің жағдайы туралы)
 87. О приветствии «ас-саляму ‘аля мани-т-таба’аль-һуда»
  («Әс-сәләму ‘алә мәни-т-табә’әл-һуда» деп сәлемдесу туралы)
 88. Ответ шейха аль-Бухари мусульманам Кавказа
  (Абдуллаһ әл-Бухаридің Кавказ мұсылмандарына берген жауабы)
 89. Наставление шейха Машхура ибн Хасана мусульманам Кавказа
  (Шейх Мәшһур ибн Хасанның Кавказ жастарына айтқан насихаты)
 90. Наставление шейха ‘Али ат-Тууайджири мусульманам Кавказа
  (Шейх ‘Али әт-Тууәйжиридің Кавказ жастарына айтқан насихаты)
 91. Такфир – опасная дверь
  (Такфир – қауіпті есік)
 92. О понятии терроризм
  (Лаңкестік (терроризм) ұғымы туралы)
 93. Наставление шейха аль-Люхайдана мусульманам Кавказа
  (Шейх әл-Люхайданның Кавказ жастарына насихаты)
 94. Продолжение наставления шейха аль-Люхайдана мусульманам Кавказа
  (Шейх әл-Люхайданның Кавказ жастарына насихатының жалғасы)
 95. О положении тех, с кем воевал Абу Бакр по причине их отказа от выплаты закята
  (Зекет төлемегендері үшін Абу Бакр олармен соғысқан адамдардың үкімі туралы)
 96. Является ли партизанская война нововведением?
  (Партизандық соғыс бидғат па?)
 97. Является ли неверным тот, кто назван Тагутом?
  (Тағут деп аталушы кәпір болып табылады ма?)
 98. О подчинении правителям в свете Корана и Сунны
  (Құран мен Сүннет әмірлерге бағыну туралы)
 99. Являются ли мурджиты и хариджиты кафирами
  (Муржилер мен хауариждер кәпірлер ме?)
 100. О стихе, приписываемом имаму аль-Мубараку
  (имам әл-Мубаракка телінетін өлен жайында)
 101. Признаки хавариджей
  (Хауариждердің сипаттары)
 102. Наставление шейха аль-Альбани тем, кто желает совершить джихад
  (Шейх әл-Әлбанидің жиһад жасағысы келетіндерге берген насихаты)
 103. Лекция шейха аль-Убайкана о хавариджах
  (Шейх әл-Убайканның хауриждер туралы лекциясы)
 104. О неправильном понимании хадисов о непрерывности джихада
  (Джихадтың үзіліссіз жалғасатындығы туралы хадистерді бұрыс түсіну )
 105. Основополагающие принципы исламского призыва
  (Ислам шақыруының негіз қалаушы ұстанымдары)
 106. Признаки победоносной группы
  (Жеңімпаз топтың сипаттары)
 107. О строгом запрете обсуждения смуты, произошедшей между сподвижниками
  (Сахабалар арасында орын алған бүлікті талқылауға қатаң тыйым салынғандығы туралы)
 108. Ученые – те, кто учитывает пользу и вред
  (Ғалымдар пайда мен зиянды ескеретіндері туралы)
 109. Основополагающие принципы исламского призыва
  (Ислам дағуатының негізін қалаушы ұстанымдар)
 110. Определение терминов «исламская земля» (даруль-Ислам) и «земля неверия» (даруль-куфр)
  (Ислам жері (дарул-Ислам) және күпірлік жері (дарул-куфр) туралы)
 111. Фикх аль-уаки`
  (Фиқһ әл-уақи`)
 112. Ученые – те, кто помогает правильно понимать религию
  (Ғалымдар – дінді дұрыс түсінуге көмектесушілер)
 113. Ученые о шейхе аль-Альбани
  Ғалымдар шейх әл-Әлбани туралы айтқан сөздері)
 114. О тех кто называет ученых (`уляма) рабочими (`умаля)
  (Ғалымдарды (уләма) жұмысшылар (умалә) деп айтушылар туралы)
 115. О внесении ясности в понимание и конкретизацию слов Ибн Таймии о том, что в оборонительном джихаде нет никаких условий
  (Шейхул-Ислам Ибн Таймияның «қорғану жиһадының ешқандай шарты жоқ» деген сөзінің түсінілуіне және нақтылығына айқындық енгізу)
 116. Правильное понимание хадиса об том , кто умер не совершив джихад и не желая его совершать
  (Жиһад жасамай және оны жасауға қалауы болмай қайтыс болған адам туралы хадисті дұрыс түсіну)
 117. Военный поход ведется под предводительством правителя
  (Әскери жорық билеушінің басшылығымен жүргізіледі)
 118. Правила принятия обвинения в приверженности нововведениям (шейх аль-Аббад)
  (Бидғаттарды жақтаушылықта айыптауды қабылдаудың ережелері (шейх әл-Аббад))
 119. Правильное понимание хадиса «Война – это обман»
  («Соғыс – бұл айлакерлік» хадисінің дұрыс түсінігі)
 120. О видах наущений шайтана (упущение и чрезмерность)
  ((Шайтанның азғыруының түрлері туралы (кемшілік жіберу және шектен шығу)
 121. Накшбандия
  (Нақшбандия)Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

ФИКХ

Сообщение Саляфит » 18 мар 2012, 22:46

Фикх
 1. Никах недействителен без опекуна (уали)
  (Уәлисіз (қамқоршысыз) неке жоқ)
 2. Молитва «Тарауих»
  (Тарауих намазы)
 3. Есть ли отличие между намазом мужчин и женщин?
  (Ер адамдар мен әйел адамдардың намаздарының арасында айырмашылықтар бар ма?)
 4. Об обязательности сутры (преграды) перед молящимся
  (Намаз орындаушының алдында бөгет (сутра) болуының міндеттілігі туралы)
 5. Закят аль-Фитр
  (Зәкәт әл-фитр)
 6. Ночь предопределения
  (Қадір түні)
 7. Аурат женщины перед женщиной
  (Әйел адамның өзге әйелдердің алдындағы әуреті (ұятты жерлері))
 8. Почему ты не молишься?
  (Намаз оқуыңа не кедергі?)
 9. Имамы ханафиты о поднятии пальца в ташаххуде
  (Ханафи ғалымдары ташаххудта саусақты көтеру туралы)
 10. О необходимости при совершении земного поклона опускаться на руки прежде колен
  (Сәждеге тізеден бұрын қолмен бару керектігі туралы)
 11. Уроки хаджа (конспект toislam)
  (Қажылық сабақтары (конспект toislam))
 12. Хадж вкратце (toislam)
  (Қажылық туралы қысқаша (toislam))
 13. Краткое изложение намаза Пророка (да благословит и приветствует его Аллаһ) (шейх аль-Альбани)
  (Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) намазының қысқаша мазмұндамасы (шейх әл-Әлбани))
 14. О великих достоинствах первых десяти дней месяца Зуль-хиджа, а также о трех днях ат-Ташрика
  (Зул-хижжа айының алғашқы он күнінің ұлы артықшылықтары, сондай-ақ әт-Тәшриқтың үш күні туралы)
 15. О жертвоприношении в Исламе и положениях, связанных с ним
  (Исламдағы Құрбан шалу және онымен байланысты ережелер туралы)
 16. Положения, связанные с праздничной молитвой
  (Айт намазына байланысты үкімдер)
 17. Шейх М. Н. аль-Альбани «Описание намаза Пророка, мир ему и благословение Аллаха, с самого начала до конца, как если бы вы это видели собственными глазами»
  (шейх М. Н. әл-Әлбани «Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) намазының сипаттамасы, тәкбірден сәлемге дейін, оны өзіңіз көргеніңіздей»)
PDF-формат
Краткая информация о переводе
По милости Аллаха и с Его помощью книга была переведена на казахский язык с первого издания на русском языке, затем прошла две редакции, затем сверена с оригиналом на арабском языке и отредактирована в соответствии с оригиналом, затем она была сверена с последним - пятым исправленным и дополненным изданием на русском языке и отредактирована в соответствии с ними, с включением арабских матнов хадисов. Братья работали под руководством Рината. Барака-Ллаху фикум, уа джазакуму-Ллаху хайран!
Серия статей о рамазане и посте
 1. Достоинства месяца рамазан и поста
  (Рамазан айының және оразаның артықшылықтары)
 2. Условия и столпы поста
  (Оразаның шарттары мен тіректері)
 3. Намерение поста
  (Оразаның ниеті)
 4. О том, что нарушает пост
  (Оразаны бұзатын нәрселер)
 5. О том, что не нарушает пост
  (Оразаны бұзбайтын нәрселер)
 6. Духовная сторона поста и поведение постящегося
  (Оразаның рухани жағы және ораза ұстаушының мінез-құлқы)
 7. Этика сухура и ифтара
  (Суһур мен ифтардың әдептері)
 8. Желательные действия в месяце Рамадан
  (Рамазан айындағы сауапты істер)
 9. О молитве Таравих
  (Тарауих намазы туралы)
 10. Пост в месяц Рамазан (Toislam)
  (Рамазан айындағы ораза (ToIslam))
 11. Как определяется начало и конец месяца Рамадан
  (Рамазан айының басталуы мен аяқталуы қалай анықталады)
 12. Кому дозволено не соблюдать пост в месяц Рамадан
  (Рамазан айында кімдерге ораза ұстамауға рұқсат етіледі)
 13. О недозволенности оставления поста в месяц Рамадан
  (Рамазан айында оразаны тастауға тыйым салынғандығы туралы)
 14. Распространенные, но слабые и вымышленные хадисы о рамадане и посте
  (Рамазан мен ораза туралы кең таралған, бірақ әлсіз және ойдан шығарылған хадистер )
 15. Ночь предопределения
  (Қадір түні)
 16. Закят аль-фитр
  (Пітір садақасы (зекеті))
 17. Поздравление с наступлением месяца рамадан
  (Рамазан айының келуімен құттықтау)
 18. Об искуплениях и возмещении поста
  (Рамазан айының өтемдері мен қазаларын толықтыру)
 19. О посте беременных и кормящих грудью женщин
  (Жүкті және емізулі әйелдердің оразасы туралы)
 20. О поведении мусульманина после Рамазана
  (Мұсылман адамның Рамазан айынан кейінгі мінез-құлқы)
 21. О посте тех, кто не молится
  (Намаз оқымайтындардың оразасы туралы)
 22. О ценностях поста
  (Оразаның құндылықтары туралы)
 23. Приумножаются ли в месяц рамадан благие поступки и дурные деяния
  (Рамазан айында игі амалдар мен жаман істер еселенеді ме?)
Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

РАЗНОЕ

Сообщение Саляфит » 18 мар 2012, 22:49

Разное
 1. О неправильных воззрениях мусульман относительно хиджаба
  (Мұсылмандардың хиджабқа қатысты қате түсініктері туралы)
 2. Положение нашидов в Исламе
  (Нашидалардың Исламдағы үкімі)
 3. Каким образом ты можешь стать ключом к добру или как добиться успеха
  (Ізгіліктің кілті болудың жолынемесежетістікке қалай қол жеткізуге болады)
 4. Музыка в ханафитском мазхабе
  (Имам Абу Ханифаның музыкаға деген қатынасы)
 5. Шейх Али бин Аби аль-’Изз аль-Ханафи
  (Шейх Али бин Аби әл-’Изз әл-Ханафи)
 6. Биография имама ат-Тахауи
  (Имам әт-Тахауидің, оны Аллаһ рақым етсін, өмірбаяны)
 7. Кто такой Абу Мансур аль-Матуриди?
  (Абу Мансур әл-Матуриди деген кім?)
 8. О необходимости употребления в пищу дозволенного
  (Хәлал тағаммен тамақтану қажеттігі туралы)
 9. О положении нашидов в Исламе
  (Нашидалардың Исламдағы үкімі туралы)
 10. О наилучшем деянии
  (Ең жақсы іс жайында)
 11. О чтении Корана по умершим
  (Қайтыс болғандарға Құран бағыштау )Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Серия «Детям об Исламе»

Сообщение Саляфит » 17 июл 2012, 10:23

Серия «Детям об Исламе»
 1. Таухид детям (учебное пособие для первого года обучения)
  (Балаларға таухид (оқытудың бірінші жылына арналған оқу құралы))
 2. Таухид детям (учебное пособие для второго года обучения (дополненное))
  (Балаларға таухид) (оқытудың екінші жылына арналған оқу құралы)
 3. Таухид детям (учебное пособие для третьего года обучения)
  (Балаларға таухид (оқытудың үшінші жылына арналған оқу құралы))Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы

Сообщение Саляфит » 14 фев 2013, 22:49

Список статей


Акыда
О том, что вероубеждение четырех имамов в основе одинаковое
(Төрт имамның ақидасы негізінде бір екендігі туралы);
Вероубеждение имама Абу Ханифы
(Имам Абу Ханифаның ақидасы);
Маулид – одно из самых опасных религиозных новвоведений и почему ханафиты его не проводят
(Мәуліт – дінге енгізілген ең қауіпті бидғаттардың бірі және не үшін ханафилер оны атап өткізбейді);

Манхадж
Шейх әл-Фаузан об оставлении частного такфира
(Шейх әл-Фаузанның шариғатпен билік етпейтін әмірлерді (билеушілерді) күпірлікте айыптау туралы шынайы пікірі қандай екендігін түсіндіруі);
Шейх Салих әл-Фаузан: разоблачать тех, кто разбой называет джихадом
(Шейх Салих әл-Фаузан: Қарақшылықты жиһад дейтіндерді әшкерелеу);
Разбор истории Хатыба ибн Аби Бальта’а
(Хатыб ибн Аби Бәлта’амен орын алған уақиғаны талдау);
Ответы шейха ‘Абдул-Мухсина әл-‘Аббада на вопросы о джихаде
(Шейх ‘Абдул-Мухсин әл-‘Аббадтың жиһад туралы сұрақтарға берген жауаптары);

Статьи и книги из серии «ад-да`уату ссаляфия»
О нововведении (бид`а) и его видах
(Дінге енгізілген жаңалықтар (бидғат) және оның түрлері туралы);
Беды и невзгоды в свете Ислама
(Қайғы-қасіреттер мен қиыншылықтар Ислам тұрғысынан);

Воспитательное
Почему не молишься?
(Намаз оқуыңа не кедергі?);

Из материалов сайта «Праведная мусульманка»
Ақида
Сколько имен у Аллаха
(Аллаһтың қанша есімі бар);

Фикх
О том, что любое шариатское веление, относящееся к мужчинам, так же относится и к женщинам
(Шариғаттың ер адамдарға айтылған кез-келген бұйрығы әйел кісілерге де қатысты екендігі туралы);
О положении обычаев и традиций в Исламе
(`Урф) (Әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлердің Исламдағы үкімі (`Урф));
Изменение творений Аллаха
(Аллаһтың жаратқанын өзгерту);
Лечение больного с помощью садака
(Науқасты садақаның көмегімен емдеу);
Разъяснение хадиса, дозволяющего ложь между супругами
(Ерлі-зайыплар арасындағы өтірік айтуды рұқсат ететін хадистің түсінігі);
Обязан ли муж говорить жене о том, куда он идет?
(Күйеуі әйеліне қайда кетіп бара жатқанын айтуға міндетті ме?);

Воспитательное
О том, кто задал вопрос или заговорил без саляма
(Сәлемсіз сауал қойған немесе сөз бастаған адам турасында);
О значении слова «ат-Такъуа»
(«әт-Тақуа» сөзінің мағынасы туралы);
Напоминание о смерти
(Өлімді еске салу);
Аскетизм и отречение от этого мира
(Зуһдтық және бұл дүниені тәрк ету);
Будь воздержан в этом мире, и Аллах полюбит тебя, будь воздержан от того, чем обладают люди, и люди полюбят тебя!
(Бұл дүниеде ұстамды бол, сонда Аллаһ сені жақсы көреді, адамдар иеленген нәрселерден тартын, сонда олар сені жақсы көретін болады!)

Разное
Умел ли Пророк Мухаммад (да благословит и приветствует его Аллах) писать и читать?
(Пайғамбар Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оқижаза білген бе?).Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 8

Сообщение Саляфит » 03 июн 2013, 21:31

Список статей


Акыда

Взывание к усопшим «праведникам» и «святым» в Туркестане, Арыстан Бабе, Бекет Ата и в других местах захоронений – губительный для казахского народа путь
(Түркістанда, Арыстан Бабта, Бекет Атада және басқа да қабір-кесене-мазарларда әруақ-әулиелер мен киелерге сиыну – қазақ халқын опат ететін жол)

Главы из данной книги:

О важности призыва к единобожию
(Таухидке шақырудың маңыздылығы туралы);
О важности разъяснения сути многобожия и предостережения от него
(Ширктің мәнін түсіндірудің және одан сақтандырудың маңыздылығы туралы);
Как происходит внедрение многобожия среди мусульман
(Мұсылмандар арасында көпқұдайшылық қалай енгізіледі);
]О главной причине распространения ширка среди мусульман
(Мұсылмандар арасында ширктің таралуының басты себебі туралы);
]Излишнее почитание праведных предков – путь к многобожию
(Ізгі ата-бабаларды шектен тыс қадірлеу – ширкке алып баратын жол);
]Об археологических раскопках на исторических местах
(Тарихи-жәдігерлік орындарда археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу туралы);
Опровержение утверждения о том, что в Туркестане захоронены сподвижники
(Түркістанда сахабалар жерленген дегенді теріске шығару);
О конкретизации могил
(Қабірлерді белгілеп қою туралы);
О ложных местах захоронений
(Жалған қабір орындары туралы);
Что такое барака и в чем она существует
(Құт-береке деген не және ол неде болады);
Постоянные периодические собрания людей в определенном месте, в честь определенного события
(Адамдардың белгілі бір оқиғаның құрметіне белгілі бір жерде тұрақты және мерзімді түрде жиналуы);
Убеждение о священности и благословенности земли и предметов в Туркестане, Бекет ата и других местах захоронений у их посетителей
([Түркістанды, Арыстан Бабты, т.с.с. жерлерді] зиярат етушілердің сол жерлер мен сол жерлердегі заттардың қасиеттілігі және берекелі екендігі туралы сенімі);
Объявление места священным или святым, если на его священность нет указаний в контекстах Корана и Сунны
(Құран мен Сүннетте белгілі бір орынның қасиетті екеніне нұсқау болмаса да, оны қасиетті немесе киелі деп жариялау туралы);
Разрешено ли отправляться в поездку в другой населенный пункт для посещения могил?
(Қабірлерді зиярат ету мақсатында басқа елді мекенге сапарға шығуға болады ма?);
Решение проблем тех, кто отправляется в поедки к местам захоронений не означает, что в такие поездки отправляться дозволено
(Қабірлерді аралайтындардың мәселелерінің шешілуі қабірлерді аралауға рұқсат етіледі дегенді білдірмейді);
Совершение поездок с целью поклонения к местам не утвержденных Шариатом для этого
(Шариғат тарапынан құлшылық-ғибадат үшін белгіленбеген орындарға ғибадат ету үшін сапар жасау);
О посещении могил женщинами
(Қабірлерді әйелдердің зиярат етуі туралы);
Стремление к совершению поклонения там, где жили и поклонялись пророки и праведники, поиск и конкретизация таких мест
(Пайғамбарлар мен ізгі-салиқалы адамдар өмір сүріп, ғибадат жасаған жерлерде құлшылшылық-ғибадат етуге ұмтылу, оларды іздестіру және нақтылап белгілеп қою);
Имамы ханафитского мазхаба о конкретизации могил
(Ханафи мәзһабының имамдары қабірлерді нақтылап белгілеп қою туралы);
Шариат о запрете превращения мест захоронений в места поклонения
(Шариғат қабірлерді ғибадат орындарына айналдыруға тыйым салғандығы туралы);
Тауассуль – приближение к Аллаху посредством чего-либо
(Тауәссул – Аллаһқа бір нәрсе арқылы жақындау);
О недопустимости обращения к умершим с просьбой заступничества перед Аллахом
(Қайтыс болған адамдардан (әруақтардан) Аллаһтың алдында шапағатшы болуын сұрап жалбарынуға болмайтындығы туралы);
Убеждения и действия почитателей могил равны убеждениям и действиям многобожников времен пророка, да благословит его Аллах и приветствует
(Қабірлерге (әруақтарға) сиынушылардың сенімдері мен іс-әрекеттері Пайғамбар заманындағы көпқұдайшылдардың (мүшриктердің) сенімдері мен іс-әрекеттеріне тең);
Мольба (ду’а) является поклонением и ее нельзя обращать ни к кому, кроме Аллаха
(Дұға құлшылық болып табылады және онымен Аллаһтан басқа ешкімге жалбарынуға болмайды);
Имамы ханафиты о совершении специальных поездок с целью посещения могил
(Ханафи имамдары қабірлерді зиярат ету мақсатымен арнай сапрға шығу туралы);
Слова имамов ханафитского мазхаба о том, что обращение к Аллаху через посредников является нововведением и многобожием
(Ханафи мәзһабы имамдарының Аллаһқа дәнекер арқылы жалбарыну діндегі жаңалық (бидғат) және көпқұдайшылық (ширк) болып табылатындығы туралы айтқан сөздері);
Имамы ханафитского мазхаба о благословенных предметах
(Ханафи имамдары берекелі заттар туралы);
Мертвые не слышат в своих могилах
(Өлілер өз қабірлерінде естімейтіні туралы);

Из серии «Детям об Исламе»


Таухид детям 4-книга
(Таухид балаларға – 4-кітап);

Многобожие
(Көпқұдайшылық);

Из материалов сайта «Праведная мусульманка»

Утренние и вечерние азкары
(Таңғы және кешкі зікірлер);
Лечение аятами Кур`ана
(Құран аяттарымен емделу);
Положения, связанные со строптивой женой
(Қырсық-қыңыр әйелге байланысты үкімдер);
Положение усыновления (удочерения)
(Бала асырап алудың үкімі туралы);


Манхадж

Шейх ‘Абдуль-Азиз ибн Баз о тех, кто порочит своих требующих знание и призывающих братьев из числа ахли-Сунна
(Шейх ‘Абдул-Азиз ибн Баз, Аллаһ Тағала оны рахым етсін, өздерінің әһли-Суннадан болған білім талап етуші және дінге шақырушы бауырларын жамандайтындар жайында);
Шейх Султан аль-Ид: Манхадж вредителей и раскольников
(Шейх Сұлтан әл-Ид: Зиянкестер мен бөлінушілердің манһажы);

Разное

О чтении Кур`ана по всем правилам (тартиль) и украшении его голосом
(Құранды барлық ережелерге сәйкес оқу («тартил») және оны дауыспен көркемдеу туралы);
Мудрое и актуальное наставление шейха Ибн База
(Шейх Ибн Баздың (Аллаһ оны рахым етсін) дана әрі көкейтесті насихаты);
Иджтихад, иттиба` и таклид
(Ижтиһад, иттиба`, тақлид туралы);
О названиях сборников хадисов
(Хадис жинақтарының атаулары туралы);
Как требуется знание
(Білім қалай ізделеді).Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Дополнение к 8 части

Сообщение Саляфит » 08 июн 2013, 10:22

Фикх


Молитва «Джаназа» PDF
(Жаназа намазы)
Молитва праздиков Разговения и Жертвоприношения PDF
(Ораза және Құрбан Айт намаздары)Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 9

Сообщение Саляфит » 20 авг 2013, 20:51

Список статей и книг (часть 9)


Акъида
271. Шарх шейха Ибн База к «Четырем правилам» PDF
(Шейх Ибн Баздың «Төрт ережеге» жасаған шархы);
272. Четыре правила
(Төрт ереже);

Сира
273. Краткое жизнеописание Пророка (да благословит и приветствует его Аллах)
(Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қысқаша өмірбаяны);

Манхадж
274. О законности и необходимости защиты приверженцами Сунны своей чести и чести ученых от посягательств и клеветы суруритов (ихванов-псевдосаляфитов), хаддадитов (псевдосаляфитов: такфиристов и табди`истов), суфистов и представителей других заблудших течений
(Сүннетті ұстанушылар тарапынан өздерінің және ғалымдардың ар-намыстарын сурурилердің (сәләфисымақ ихуандардың), хаддадилердің (сәләфисымақ такфиршілердің және табди’шілердің), сопылар мен басқа да адасқан ағым өкілдерінің қастандықтарынан және жала жабуларынан қорғаудың заңды әрі қажетті екендігі туралы)

Главы из книги шейха Абдуллаха ибн Салиха аль-‘Убейляна «Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления» с комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн ’АбдиЛляха аль-Фаузана
(Шейх ‘АбдуЛлаһ ибн Салих әл-‘Убайләннің «Сәләфтардың тәрбие мен түзету мәселесіндегі мәнһажының айқын түсіндірмесі» кітабынан алынған тараулар, құрметті шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛләһ әл-Фаузанның ескертпелерімен)

275. 1-ое правило: «Религия строится на двух великих основах: искренность и следование Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует»
(1-ереже: «Дін екі ұлы негіздің үстіне құрылады: ықылас және Елшіге (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ілесу»);
276. 2-ое правило: «Источником шари‘ата, призыва и поклонения являются Коран и достоверная Сунна»
(2-ереже: «Шариғаттың, дағуаттың және ғибадаттың негізі Құран мен сахих Сүннет болып табылады»);
277. 3-ое правило: «Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а не понимают Коран в отрыве от Сунны»
(3-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама‘а Құранды Сүннеттен бөлек түсінбейді»);
278. 4-ое правило: «Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а не понимают Коран и Сунну в отрыве от понимания праведных предшественников»
(4-ереже: Әһлю-с-Сунна уәл-жама‘а Құран мен Сүннетті салиқалы сәләфтардың түсінуінен бөлек түсінбейді);
279. 5-ое правило: «Таухид — это первое, к чему призывают ахлю-ссунна уаль-джама‘а, без него не будет успешным призыв и не будет правильным поклонение»
(5-ереже: «Таухид — бұл әһлю-с-Сунна уәл-жама‘а шақыратын ең бірінші нәрсе, онсыз дағуат жемісті әрі ғибадат та дұрыс болмайды»);
280. 6-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а начинают с того, с чего начал Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует»
(6-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а Аллаһ пен Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бастаған нәрседен бастайды»);
281. 7-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а возвеличивают все установления религии и призывают ко всему тому, чему призывал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по мере возможности»
(7-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а діннің барлық заң-ережелерін ұлықтайды және мүмкіншілігіне қарай Пйғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) шақырған барлық нәрсеге шақырады»);
282. 8-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не возражают шариатским текстам и не противопоставляют им свои умы, страсти, наклонности и мнения людей, подобных им самим»
(8-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а шариғи мәтіндерге қарсы келмейді және оларға өздерінің ақылдарын, көңіл қалауларын (әуестіктерін), әдеттері мен өздері сияқты адамдардың пікірлерін қарама-қарсы қоймайды»);
283: 9-ое правило: «Победа, величие мусульман и их хорошее положение зависят от двух вещей: полезного знания и праведного деяния»
(9-ереже: «Мұсылмандардың жеңісі, ұлылығы және жағдайының жақсы болуы екі нәрсеге тәуелді: пайдалы білімге және ізгі-салиқалы амалға»);
284. 10-ое правило: «Ахлю-ссунна уаль-джама’а считают, что "аль-джама’а" — это одна из важнейших основ их религии»
(10-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а «әл-жама’а» - бұл діннің ең маңызды негіздерінің бірі деп санайды»);
продолжение следует

Из материалов сайта «Праведная мусульманка»
285. Источники тафсира Корана
(Құран тәпсірінің дереккөздері);
286. Ответ на обвинение относительно ранних браков в Исламе
(Исламдағы ерте жаста некелесуге қатысты тағылатын айыптауларға жауап).Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 10

Сообщение Саляфит » 13 окт 2013, 02:22

Список статей и книг


Манхадж

Главы из книги шейха Абдуллаха ибн Салиха аль-‘Убейляна «Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления» с комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн ’АбдиЛляха аль-Фаузана (продолжение)
(Шейх ‘АбдуЛлаһ ибн Салих әл-‘Убайләннің «Сәләфтардың тәрбие мен түзету мәселесіндегі мәнһажының айқын түсіндірмесі» кітабынан алынған тараулар, құрметті шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛләһ әл-Фаузанның ескертпелерімен (жалғасы))

287. 11-ое правило: «Самой большой причиной раскола является фанатичная приверженность и пристрастие некоторых мусульман к группам или джама’атам, или каким-то личностям, помимо посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его благородных сподвижников»
(11-ереже: «Бөлінудің ең үлкен себебі кейбір мұсылмандардың топтарға немесе жамағаттарға, немесе Аллаһтың Елшісінен
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өзге әлдебір жеке тұлғаларға соқыр түрде берілгендігі мен ынтықтығы болып табылады»);
288. 12-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены в том, что шариатская присяга дается только имаму мусульман, людьми, имеющими влияние и власть, а остальные люди следуют им»
(12-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а шариғи ант тек мұсылмандардың имамына ғана ықпал мен билік иелері тарапынан берілетініне, ал қалған адамдар оларға ілесетініне мығым сенеді»);
289. 13-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не считают возможным выход против несправедливого и нечестивого правителя, а наоборот порицают это и тех, кто выходит против правителя из-за мирских или религиозных соображений»
(13-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а әділетсіз және бұзақы әмірге (елбасшыға) қарсы шығуға болады деп санамайды, керісінше, мұны және әмірге (елбасшыға) дүниелік немесе діни ой-ниетпен қарсы шығушыларды айыптайды»);
290. 14-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что следование за страстями в вопросе религии — бид’а — хуже, чем следование за страстями в вопросе человеческих пристрастий»
(14-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а дін мәселесінде қөңіл қалауларына еру, (яғни) бидғат, адам әуестіктері мәселесінде қөңіл қалауларына еруден де жаман деп санайды»);
291. 15-ое правило: «Призыв ахлю-с-сунна уаль-джама’а является явным (ясным) для всех людей и в нем нет какой-то тайны и избранности»
(15-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’аның дінге шақыруы (дағуаты) барлық адамдар үшін айқын (ашық) болып табылады, әрі онда қандай да бір құпия мен таңдаулы адамдарға ғана арналғандылық жоқ»);
292. 16-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что упрочение мусульман на земле — дар от Аллаха, и дарует Он его тем, кто выполняет то, что Он сделал обязательным, включая полезное знание и праведное деяние»
(16-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а мұсылмандардың жер бетінде мығым болуы – Аллаһтан берілетін сый екеніне, әрі Аллаһ оны өзі парыз еткен нәрселерді, соның ішінде пайдалы білім мен ізгі амалды орындайтындарға сыйлайтынына нық сенеді»);
293. 17-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а приказывают одобряемое и запрещают порицаемое на основании знания, мягкости, терпения и стремления к исправлению»
(17-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жама’а жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтаруды білімнің, жұмсақтықтың, сабырлықтың және түзетуге деген ұмтылыстың негізінде іске асырады»);
294. 18-ое правило: «Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а призывают всех, кто взял на себя приказывание одобряемого и запрет порицаемого, к учету пользы и вреда на основании шариатских критериев»
(18-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а жақсылыққа бұйыруды және жамандықтан тыюды мойнына алған кісілердің барлығын шариғи өлшемдердің негізінде пайда мен зиянды ескеруге шақырады»);
295. 19-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама‘а считают, что джихад - это обязанность, которая будет существовать до Судного дня»
(19-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а «жиһад – бұл Қиямет күніне дейін болатын парыз» деп есептейді»);
296. 20-ое правило: «Ахлю-с-cунна уаль-джама’а верят в бытийное правило Аллаха, на которое указывает Коран»
(20-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а Құран нұсқайтын Аллаһтың болмыстағы ережесіне сенеді»);
продолжение следует

Из материалов сайта «Праведная мусульманка»

Воспитательное
297. Причины, помогающие молодежи продолжать быть активными (Жастарға белсенді болуды жалғастыруларына көмектесетін себептер);

Фикх
298. О видах разногласий (Келіспеушіліктердің түрлері туралы).
299. Обеспечение жены и ребенка после развода (Ажырасудан соң әйел мен баланы асырау);
300. Сватовство (хитба) в соответствии с шариатом (Шариғатқа сай құда түсу (хитба));
301. Проведение церемонии бракосочетания (никаха) (Неке қию рәсәмән өткізу);
302. Хукм развода в Исламе (Талақтың Исламдағы үкімі);
303. Требования, предъявляемые к опекуну и свидетелям (Уәли мен куәларға қойылатын талаптар);
304. Брак без опекуна недействителен (Уәлисіз неке жарамсыз);

Из материалов сайта «К Исламу»

305.Краткая памятка по умре и хаджу (Дамир Хайруддин) PDF
(Қажылық пен умраға арналған қысқаша жаднама (Дамир Хайруддин)).Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 11

Сообщение Саляфит » 22 ноя 2013, 19:11

Список статей и книг


Манхадж

Главы из книги шейха Абдуллаха ибн Салиха аль-‘Убейляна «Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления» с комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн ’АбдиЛляха аль-Фаузана (продолжение)
(Шейх ‘АбдуЛлаһ ибн Салих әл-‘Убайләннің «Сәләфтардың тәрбие мен түзету мәселесіндегі мәнһажының айқын түсіндірмесі» кітабынан алынған тараулар, құрметті шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛләһ әл-Фаузанның ескертпелерімен (жалғасы))

306. 21-ое правило: «Религия зиждется на умеренности в деяниях и неукоснительном следовании Сунне»
(21-ереже: «Дін амалдарда орташыл болуға және Сүннетке ауытқымай ілесуге негізделеді»);
307. 22-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а побуждают общину к пониманию Корана и хадисов»
(22-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а үмметті Құран мен хадистерді түсінуге үндеп-ынталандырады»);
308. 23-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а побуждают к изучению Сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и предостерегают от оставления Сунны и пренебрежения Сунной».
(23-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Сүннетін оқып-үйренуге ынталандырады әрі Сүннетті тастаудан және Сүннетті елемеуден сақтандырады»);
309. 24-ое правило: «Ахлю-ссунна уаль-джама’а подтверждают, что у шари'ата три цели: отведение вреда, привлечение пользы и необходимость придерживаться благородных нравов»
(24-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а шариғаттың үш мақсаты бар екенін растайды, олар: зиянды қайтару, пайданы қамту және көркем мінезді ұстану қажеттігі»);
310. 25-ое правило: «Разъяснение некоторых причин, которые приводят к распространению лжи и принятия лжи людьми»
(25-ереже: «Өтіріктің таралуына және адамдардың өтірікті қабылдауына әкеп соқтыратын кейбір себептерді түсіндіру»);
311. 26-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от нововведений (бид’а) в религии и от того, чтобы говорить об Аллахе без знания»
(26-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а дінге енгізілген жаңалықтардан (бидғаттардан) және Аллаһ туралы білімсіз сөйлеуден сақтандырады»);
312. 27-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от пути сторонников нововведений (ахлю-ль-бид’а), которые порочат ученых, следующих по пути саляфу-с-солих, обвиняя их в грубости и строгости»
(27-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а салиқалы сәлафтардың жолына ілесетін ғалымдарды дөрекілік пен қаталдықта айыптап, жамандап-қаралайтын бидғаттарды жақтаушылардың (әһлю-л-бид’а) жолынан сақтандырады»);
313. 28-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не строят свою дружбу или вражду на чём-то, кроме довольства Аллаха»
(28-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а өз достығын немесе дұшпандығын Аллаһтың разылығынан өзге нәрсенің үстінде құрмайды»);
314. 29-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от того, чтобы сделать религию средством для достижения мирских целей»
(29-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а дінді дүниелік мүдде-мақсаттарға жетудің құралы етуден сақтандырады»);
315. 30-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены в обязательности следования пророческому методу в призыве к Аллаху»
(30-ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а Аллаһқа шақыруда пайғамбарлық әдіске ілесу міндетті екеніне нық сенеді»);

продолжение следует

Из материалов сайта «Праведная мусульманка»
Воспитательное
316. «Не отчаивайтесь в своих мольбах!»
(«Жасаған дұғаларыңыздан күдер үзбеңіздер!»);

Фикх
317. «Никах совершенный до Ислама»
(«Исламға дейін қиылған неке»).
318. «О похоронах, памятниках и посещении могил (кладбищ)»
(«Жерлеу, ескерткіштер және қабірлерді зиярат ету туралы»);
319. «О использовании женщиной тонального крема при выходе из дома»
(«Әйел кісіге үйден шығар кезінде рең беруші (тоналды) крем қолдануына болады ма?»);
320. «Пост в месяц аль-Мухаррам и в день Ашура»
(«Әл-Мухаррам айындағы және Ашура күніндегі ораза»)

Из материалов сайта «Анти-террор»
321. «Шейх Зейд аль-Мадхали: признаки, по которым можно разпознать сектантов»
(«Шейх Зәйд әл-Мадхали: сектанттарды тануға болатын сипаттар»);
322. «Шейх Салих Али Шейх о целях секты «ихуануль-муслимин»»
(«Шейх Салих Әли Шейх «ихуанул-муслимин» сектасының мақсаты туралы);
323. «Шейх аль-`Атик: как распознать скрытого «ихуановца»»
(«Шейх әл-`Атиқ: Жасырын «ихуанды» қалай тануға болады?»)Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 12

Сообщение Саляфит » 28 фев 2014, 16:55

Список статей и книг (часть 12)
Манхадж
324. Книга шейха Абдуллаха ибн Салиха аль-‘Убейляна «Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления» с комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн ’АбдиЛляха аль-Фаузана
(Шейх ‘АбдуЛлаһ ибн Салих әл-‘Убайләннің «Сәләфтардың тәрбие мен түзету мәселесіндегі мәнһажының айқын түсіндірмесі» кітабы, құрметті шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛләһ әл-Фаузанның ескертпелерімен);

Главы из этой книги (продолжение):
325. 31-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что отношение к изменяющимся событиям должно быть построено на понимании шариатских доводов и знании об обычаях Аллаха в отношении Его творений».
(Отыз бірінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а өзгеріп отыратын оқиғаларға деген қарым-қатынас шариғи дәлелдерді түсінудің және Аллаһтың Өз жаратылыстарына қатысты әдеті туралы білімнің үстінде негізделуі қажет екендігіне мығым сенеді»).
326. 32-правило: «Обязательность предостережения общины от имамов нововведений».
(Отыз екінші ереже: Үмметті бидғаттардың имамдарынан сақтандырудың міндеттілігі»).
327. 33-правило: «Последователи ереси (бид’а) делятся на виды»
(Отыз үшінші ереже: «Бидғатқа ілесушілер түр-түрге бөлінеді»).
328. 34-правило: «Вред, который причиняют сторонники нововведения (ахлю-ль-бид’а) мусульманам, может быть больше, чем вред неверных»
(Отыз төртінші ереже: «Бидғатты жақтаушылардың (әһлю-л-бид’а) мұсылмандарға тигізетін зияны кәпірлердің зиянынан да көп болуы мүмкін»).
329. 35-правило: «Обязательность предостережения мусульман от книг, содержащих ересь (бид’а)»
(Отыз бесінші ереже: «Мұсылмандарды ішінде бидғаты бар кітаптардан сақтандырудың міндеттілігі»).
330. 36-правило: «Обязательность проявления справедливости в суждении об оппоненте»
(Отыз алтыншы ереже: «Қарсы пікірді ұстанатын адамға қатысты үкім шығаруда әділдік танытудың міндеттілігі»).
331. 37-правило: «Люди, которые противоречат пути саляфов, попадают в две вещи: либо в чрезмерность (гъулю), либо в упущение (ирджа)»
(Отыз жетінші ереже: «Сәләфтардың жолына қайшы келетін адамдар екі нәрсеге түседі: не шектен шығушылыққа (ғулю), не кемшілік жіберуге (иржа)»).
332: 38-правило: «Те, которые противоречат пути праведных предшественников, открыли дверь для врагов Ислама, чтобы те могли подвергнуть сомнению Ислам»
(Отыз сегізінші ереже: «Салиқалы алдыңғы буынның (сәләфтардың) жолына қайшы келетіндер Исламның дұшпандарына Исламға күмән тағуларына есік ашып берді»).
333. 39-правило: «Нововведение (бид'а) проявляется на лицах его сторонников и в их неосторожных высказываниях»
(Отыз тоғызыншы ереже: «Бидғат оны жақтаушылардың жүздерінде және олардың абайсыздан сөйлеген сөздерінде көрініс табады»).
334. 40-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что политика людей обязательно должна соответствовать Книге Аллаха, Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и пониманию саляфу-ссолих, и они не имеют права делать дозволенным то, что запретил Аллах, под предлогом создания облегчения для людей, или для того, чтобы заработать их симпатии, или для достижения каких-то должностей, или под натиском страстей души, или под натиском продажной прессы. А Аллах — Он, Который ведет к прямому пути»
(Қырқыншы ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а адамдардың саясаты міндетті түрде Аллаһтың Кітабына, Оның Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Сүннетіне және салиқалы сәләфтардың түсінігіне сәйкес келуі керек екеніне және олар адамдарға жеңілдік жасауды сылтауратып, немесе олардың сүйіспеншілігіне ие болу мақсатында, немесе әлдебір лауазымдарға жету үшін, немесе нәпсі құмарлықтарының қысым жасауымен, немесе ақшаға сатылғыш баспасөздің қысымымен Аллаһ харам еткен нәрселерді хәлал етуге құқығы жоқ екеніне мығым сенеді. Ал Аллаһ – Ол тура жолмен жүргізуші»).
335. 41-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что к шариатским методам призыва относится обращение к людям в соответсвии с их пониманием, положением, и считают, что обращение ко всем людям одинаково там, где речь не идет о фард ’айн, не имеет ничего общего с методом (манхаджем), который установил Аллах в призыве»
(Қырық бірінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а дағуаттың шариғи әдістеріне сәйкес адамдарға олардың түсіну (деңгейін), жағдай-күйін ескерген түрде үндеу жасау керек деп санайды, және әрбір адамның жеке парызы (фард ’айн) болып саналмайтын нәрселер туралы сөз болып жатқан жерде барлық адамдарға бірдей сөйлеудің Аллаһ (Тағала) дағуатта орнатқан әдіснамамен (мәнһажбен) ешқандай сәйкестігі жоқ деп есептейді»).
336. 42-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают от уподобления неверным и от следования их путем»
(Қырық екінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а кәпірлерге ұқсап-еліктеуден және олардың жолына ілесуден сақтандырады»).
337. 43-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама‘а призывают к тому, чтобы связывать себя в поклонении и обращении за помощью только с Аллахом, и придерживаться во всех делах пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в том числе и в тех трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться в жизни, а также в лечении душевных потрясений»
(Қырық үшінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а құлшылық-ғибадатта және жәрдем сұрауда өзіңді тек Аллаһқа байланыстыруға, әрі барлық істерде, соның ішінде өмірде кездесетін қиындықтар мен проблемаларда, сондай-ақ жан күйзелістерін емдеуде Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жолын ұстануға үндейді»).
338. 44-правило: «Ахлю-ссунна уаль-джама’а убеждены, что соблюдение прав Милосердного, это и есть главная цель, а что касается прав людей, то они следуют за правами Аллаха»
(Қырық төртінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а ерекше Рахымдының (Аллаһтың) құқықтарын орындау, міне, осы басты мақсат болып табылатынына, ал адамдардың құқықтарына келер болсақ, олар Аллаһтың құқықтарынан кейін жүретініне мығым сенеді»).
339. 45-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а судят о людях на основе их очевидных деяний, и оставляют суждение о сердцах людей Аллаху»
(Қырық бесінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а адамдар туралы үкімді олардың айқын амалдарының негізінде жасайды да, адамдардың жүректері туралы үкімді Аллаһқа қалдырады»).
340. 46-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а предостерегают верующих от искушений, сбивающих с прямого пути»
(Қырық алтыншы ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а мүминдерді тура жолдан тайдыратын азғырулардан сақтандырады»).
341. 47-правило: «Из самых явных признаков приверженцев нововведений их изменчивость и переменчивость, а также то, что они редко когда каются»
(Қырық жетінші ереже: «Бидғаттарды жақтаушылардың ең айқын сипаттарынан – бұл олардың өзгеріп тұратындығы және құбылмалылығы, сондай-ақ өте сирек тәубе ететіндігі»).
342. 48-правило: «К манхаджу ахлю-с-сунна уаль-джама’а относится построение отношений с людьми на основе правдивости, надежности и искреннего отношения»(Қырық сегізінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’аның мәнһажына адамдармен қатынасты шыншылдықтың, сенімділіктің және ықыласты қарым-қатынастың негізінде құру жатады»).
343. 49-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что полноценное стремление к вечной жизни возможно только при умеренности в отношении мирского»
(Қырық тоғызыншы ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а мәңгілік өмірге деген толыққанды ұмтылыс дүниелік нәрселерге қатысты ұстамды болғанда ғана мүмкін болатынына сенеді»).
344. 50-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что ошибка в вопросе понимания набожности бывает трех видов»
(Елуінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а діндарлықты түсіну мәселесіндегі қателік үш түрлі болады деп санайды»).
345. 51-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а призывают к благим нравам, к которым призывает Коран»
(Елу бірінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а Құран насихаттайтын көркем мінездерді насихаттайды»).
346. 52-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а убеждены, что Аллах сделал предводительство в религии итогом терпения и убежденности»
(Елу екінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а Аллаһ діндегі жетекшілікті сабыр мен мығым сенімнің жемісі еткеніне нық сенеді»).
347. 53-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а считают, что неверные не находятся все на одном уровне, и не считают, что отношение ко всем неверным одинаково»
(Елу үшінші ереже: «Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а кәпірлердің барлығы бір деңгейде емес деп есептейді, әрі кәпірлердің барлығына бірдей қатынас жасалады деп есептемейді»).
348. 54-правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а в том, на что указывают слова Аллаха: "Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого Мы спасли. А беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками"»
(Елу төртінші ереже: “Әһлю-с-Сунна уәл-жәма’а Аллаһтың: «Егер сендерден бұрын өмір сүрген ұрпақтардың ішінде жер жүзіндегі бұзықтықтан тыятын дана адамдар болғанда еді? Бірақ Біз құтқарғандардың азы ғана осындай болатын. Ал залымдар өздеріне берілгеннің соңына түсті де, күнәһар болды», - деп нұсқаған сөздерінде”).
349. Заключительное слово и завещание автора
(Автордың қорытынды сөзі және өсиеті).
Разное
350. С. Аль-Кахтани «Крепость мусульманина из слов поминаний Аллаха, встречающихся в Коране и Сунне» (с указанием источников хадисов и их достоверности)
(С. Әл-Кахтани «Мұсылман қорғаны: Құран мен Сүннетте келетін зікір-дұғалар» (хадистердің алынған көздері мен сенімділігі көрсетілген)).
351. Шейх Салих аль-Сухейми о чтении Корана по умершим
(Шейх Салих әл-Суһайми әруақтарға бағыштап Құран оқу туралы).
Из материалов сайта «Праведная мусульманка»
352. Мухаммад ибн ’Умар ибн Салим Базмуль «Права детей»
(Мухаммад ибн ’Умар ибн Салим Базмул «Бала құқықтары»).
353. Некоторые положения, связанные с черным тмином
(Қара зереге қатысты кейбір үкімдер).
354. На какие части тела женщины можно смотреть перед никахом
(Некенің алдында әйелдің қандай дене мүшелеріне қарауға рұқсат етіледі).
355. О том, что добровольный гусль не заменяет малое омовение
(Нәпіл ғұсыл дәреттің орнына жүрмейтіні туралы).Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 13

Сообщение Саляфит » 20 июл 2014, 16:27

Список статей и книг (часть 13)


Акида
356. «Таухид детям», книга четвертая, часть первая
(«Таухид балаларға», төртінші кітап, бірінші бөлім);
357. «Разъяснение книги «Три основы»: вступление» (составил Уктам Абу Абдур-Рахман)
(««Үш негіз» кітабының түсіндірмесі: кіріспе» (құрастырған Октам Абу Абур-Рахман));

Манхаж
358. «Поношение ученых является поношением религии»
(«Ғалымдарды балағаттау дінді балағаттау болып табылады»);
359. «Примирение мусульман»
(«Мұсылмандарды жарастыру»);
360. «Шейх Мухаммад ибн Салих Ибн Усаймин: Целью истинной критики является исправление ошибки»
(«Шейх Мухаммад ибн Салих әл-Усаймин: Шынайы сынның мақсаты қателікті түзету болып табылады»);
361. «Шейх Сулейман ар-Рухейли о тазкиятах»
(«Шейх Суләйман әр-Рухайли тазкияттар туралы»);

Фикх
362. «Молитва Тарауих» (http://www.toislam.ws) PDF
(«Тарауих намазы» (http://www.toislam.ws));

Из материалов сайта «Праведная мусульманка»
363. «Требования, предъявляемые к покрывалу мусульманки»
(«Мұсылман әйелдің хиджабына қойылатын талаптар»);
364. «Как определять завершение месячных»
(«Етеккірдің аяқталғанын қалай анықтау керек»);
365. «Можно ли свекровь и свекоря называть мамой и папой?»
(«Қайн ене мен қайын атаны ана (мама) және ата (папа) деп айтуға болады ма?»);
366. «Критерии выбора невесты»
(«Қалыңдық таңдаудың критерийлері»);
367. «Является ли желательным закапывание ногтей и волос?»
(«Тырнақ пен шашты көму мустахаб па?»);
368. «Что нужно делать, если забыли накрыть посуду с едой?»
(«Егер тағамы бар ыдыстың бетін жабуды ұмытсаң, не істеу керек?»);
369. «Хочешь чтобы в твоих знаниях была благодать?»
(«Біліміңнің берекелі болуын қалайсың ба?»);
370. «Совет ищущим знания»
(«Білім ізденушілерге кеңес»);
371. «Есть ли разница между мумином и муслимом?»
(«Мумин мен муслимнің арасында айырмашылық бар ма?»);
372. «Разрешено ли незамужней девушке остаться на ночь в доме у подруги»
(«Тұрмысқа шықпаған қызға құрбысының үйінде қонақтап түнеуіне болады ма?»)

Фатуа
373. Фатуа Постоянного Комитета о праздновании Дня Валентина и других праздников немусульман
(«Тұрақты Комитеттің Валентин күнін және мұсылман еместердің басқа да мейрамдарын тойлау туралы пәтуасы»);

Сира
374. С. Мубаракфури «Жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит и приветствует его Аллах)», перевод редакции сайта www. islamic.kz
(С. Мубаракфури «Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өміртарихы»), орыс тілінен аударған www. islamic.kz сайтының редакциясы)

Ураза
375. «Пост в месяц Рамадан» (http://www.toislam.ws), повторно отредактированная версия PDF
(«Рамазан айындағы ораза» қайта редакцияланған).Аватара пользователя
Саляфит
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 21:45

Новые переводы - часть 14

Сообщение Саляфит » 31 июл 2015, 05:06

Список статей и книг (часть 14)


376. «Как ответить на три основных вопроса в могиле»: разъяснение шейхом Салихом аль-Усаймином послания шейхуль-Ислама Мухаммада ат-Тамими «Три основы и их доказательства» - PDF
(«Қабірде қойылатын үш негізгі сұрақ және олардың жауабы»: шейх Салих әл-Усайминнің Мухаммад әт-Тамимидің «Үш негіз және оның дәлелдері» жолдауына жасаған түсіндірмесі);
377. Иллюстрированное пособие для обучения намазу
(«Менің намазым» - намаз үйренуге арналған бейнелі құрал);
378. И`тикаф
(Иғтикаф);
379. Опосте в месяце шаъбан
(Шағбан айындағы ораза туралы);
380. О посте в месяце шаууаль
(Шәууал айындаңы оразы туралы);
381. Шейх Сухейми об ИГИШ
(Шейх Сухейми ИШИМ (ИГИШ) туралы).
382. Шех М.Базмуль: «Понятия, которые искажаются стараниями сектантских групп»
(Шейх М.Базмул: «Сектанттық топтар тарапынан бұрмаланып жатқан түсініктер»).Ответить

Вернуться в «Книжная полка»